Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 10:00 do 18:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 1/18


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Bazylow Ludwik – Polacy w Petersburgu. Wr. 1984, Oss., 24,5 cm, s. 473, opr.oryg.tw., c. 25 zł
2 Bunsch Karol – Nowele zebrane. Kr. 1986, KAW. 19,5 cm, s. 248, opr. oryg. brosz., c. 10 zł
3 Chrostowski Tadeusz – Parana. Wspomnienia z podróży w roku 1914. Z. 16 il. z mapą Parany. P. 1922 KśW. 19 cm, s. 237, opr.oryg.tw., c. 25 zł
4 Cichy Leszek, Wielicki Krzysztof, Żakowski Jacek – Rozmowy o Evereście. W. 1987 MAW. 19 cm, s. 219 + 32 nlb. (il.), opr. oryg. brosz., c. 10 zł.
5 Dumas Aleksander – Dwadzieścia lat później. Il. M. Szyszko. (Tekst wg. wyd. z 1928 r. poprawiła E. Czekajowa.). W. 1994, „Elipsa”. 29 cm, s. 543, opr. oryg. tw. c. 20 zł
6 Feliksiak Elżbieta red. – Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Białystok 21-24.IX.1989. Tom II i III (brak t. I i IV) Białystok 1992 Tow. Literackie im. A. Mickiewicza. 21 cm, s. T. II – 379, T. III – 320, opr.oryg.brosz. c. 20 zł/t.
7 Janikowski Zbisław – Sztandar (Dotyczy odnalezienia na Węgrzech wywiezionego w 1939 r. sztandaru jednej z częstochowskich szkół). Częstochowa 2013, „Garmond”, 24 cm, s. 87, opr. oryg. brosz. c. 15 zł
8 Janikowski Zbisław. Ł. 2011-2015 Księży Młyn Dom Wyd. M. Koliński, opr. oryg. tw.,
 1. Częstochowa między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. 32,5 cm, s. 124 + repr. planu miasta, dysk opt. DVD zaw. zdjęcia, c. 80 zł.
 2. Częstochowy historie mniej znane. 24 cm, s. 157 c. 40 zł.
9 Kamiński Aleksander – Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich. W. 1979 „Iskry”, 21 cm, s. 501, opr.oryg.tw+obw., c. 20 zł.
10 Kosiński Jerzy – Gra. Przekł. E. Kulik-Bielińska. Kr. 1993, WL. 20 cm, s. 376, opr. oryg. brosz., c. 10 zł
11 Kostić Żivko – Między zabawą a chemią. Tłum. Ź. Subotić. W. 1984, WNT. 20 cm, s. 251, opr. org. brosz. s. 15 zł.
12 Kuchnia śródziemnomorska. Książka pełna pomysłów. W. 2007, „Arti – Centrum”. 16 cm, s. 976, opr. oryg. brosz. c. 15 zł
13 Kuraś Stanisław ks. – Badacze Pisma Św. Cz-wa 1930 nakł. Sekr. Gen. Ligi Katolickiej Diecezji Częstochowskiej, 22 cm, s. 29, opr. oryg. z. c. 20 zł.
14 Mały rocznik statystyczny 1934. W. 1934, GUS, 16,5 cm, s. XX + 232, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
15 Morawski Maryan ks. – Wieczory nad Lemanem. Kr. 1902, druk. Anczyca i S-ki, 21 cm, s. 261, opr. oryg, tw. c. 25 zł
Posiadamy również w/w tytuł wyd. 1911 r. Druk. E. I K. Koziańskich w Krakowie c. 25 zł.
16 Mrozek-Dumanowska Anna red. – W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. W. 1985 KiW, 19,5 cm, s. 311, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
17 Musialik Zdzisław Marian – Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Włocławek [2000], Włocławskie Wyd. Diecezjalne. 24 cm, s. 158 + 12 nlb. (il.) + 3 mapy, opr. oryg. brosz., c. 20 zł
18 Muszyński Jan – Roślinne leki ludowe. W. 1955-56 LSW, 21 cm, s. 112, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
19 Nicieja Stanisław Sławomir – Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych.T. IV. Kołomyja, Żabie, Dobromil. s. 291
T. V. Sambor, Rudki, Beńkowa Wisznia, Nadwórna, Bitków, Delatyn, Rafajłowa. s. 287
T. VI. Stryj, Kuty, Rybno, Baników, Kniaże, Załucze. s. 295
T. VII. Drohobycz, Majdan, Schodnica, Sławsko, Turka. s. 286
T. VIII. Łuck, Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, Truchenbrod-Zofiówka, Wygadanka. s. 284
T. IX. Krzemieniec, Kisielin, Śniatyń, Załucze, Pików, Marynki, Aleksandrówka. s. 270
T. X. Złoczów, Zadwórze, Kozaki, Gańczary, Łanowce, Zasmyki. s. 286
Opole 2016-2017, Wyd. MS, 24,5 cm, opr. oryg. tw. c. 50 zł/t.
20 Orędzie biskupów polskich. Materiały i dokumenty. W. 1966 „Polonia”. 20 cm, s. 176, opr. oryg. brosz. c. 10 zł
21 Orłowski Bolesław – Na tropach faraonów. W. 1976 NK. 24,5 cm, s. 198, opr. oryg. tw. c. 10 zł Orłowski Sławomir – Bursztynowa komnata. W. 1976, KAW, 16,5 cm, s. 161 + 4 nlb, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
23 Orzeszkowa Eliza – Nad Niemnem. Opr. graf. P. Głodek. W. 1992, „Elipsa”, 28,5 cm, s. 362, opr. oryg. tw. c. 20 zł
Posiadamy także identyczne wyd. w/w tytułu z r. 2000 c. 20 zł.
24 Piasecki Sergiusz – Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. W. 1994, „Świat Książki”. 20,5 cm, s. 443, opr. oryg. tw. + obw. c. 20 zł.
25 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Oprac. bp. K. Romanik. Wyd. rocznicowe z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Edycja limitowana. Kr. 2016, Wyd. M. 29,5 cm, s. 1431, opr. oryg. tw. welurowa ze złoceniami c. 120 zł.
26 Piwowarski Jerzy, Mróz Jacek – Bogumiła Zbirożanka Malec (1913-1987). [biografia wybitnej częstochowskiej malarki]. Cz-wa 2017, Cz-ski Klub Miłośników Historii im. Mec. J. Pietrzykowskiego. 21 cm, s. 126, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
27 Romański Marek, Gryl Leszek red. – Jurajska Gmina Olsztyn. Album historyczny. Olsztyn 2017 wyd. Gmina Olsztyn, 30 cm, s. 191 (il. 393), opr. oryg. tw. c. 70 zł.
28 Rosadziński Leonard – Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów. P. 2011, Wielkopolskie Tow. Przyjaciół Książki, 29 cm, s. 223, opr. oryg. tw. c. 95 zł
29 Sado Grzegorz – Dzieje samorządu i administracji w Gminie Radków 1809-2012. [dot. Radkowa w pow. włoszczowskim, woj. świętokrzyskie]. Radków 2013, Stow. na Rzecz Rozwoju Gminy, 23 cm, s. 185, opr. oryg. brosz. c. 35 zł
30 Sandauer Artur – O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...). W. 1982, Cz, 19,5 cm, s. 96, opr. oryg. brosz. c. 10 zł
31 Szymborska Wisława – Widok z ziarnkiem piasku. 102 wiersze. P. 1997, Wyd. a5, 20, 5 cm, s. 186, opr. oryg. tw. + obw. c. 10 zł
32 Tuwim Julian – Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Ilustr. J. M. Szancer. P. 2013 Oficyna Wyd. G&P. 16 cm, s. 48 nlb., opr. oryg. brosz. c. 10 zł
33 Tyrol Czesław – W leśnej dolinie Małej Panwi. Przewodnik przyrodniczo-kulturowy po Lasach Tarnogórsko-Lublinieckich. Koszęcin 2006, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, 23,5 cm, s. 126, opr. oryg. brosz. c. 25 zł
34 Tyrol Józef – Dawno temu w lesie między Małą Panwią, Liswartą i Stobrawą. [tekst w jęz. polskim i niemieckim, streszcz. w jęz. angielskim]. Nakło Śląskie 2011, „Castle”, 30,5 cm, s. 343, opr. oryg. tw. c. 60 zł
35 Vostradovsky Jiri – Ryby i przynęty. Ilustr. Jiri Maly. W. 1976, PWRiL, 17,5 cm, s 255, opr.oryg.tw. c. 15 zł
36 Wańkowicz Melchior – Bitwa o Monte Cassino. W 3 tomach. Reprint wydania rzymskiego (1945-1947 Wyd. Oddz. Kultury i Prasy II Korpusu Polskiego). W. 1989, Wyd. MON, 24 cm, t.I s. 447 + 2 mapy, t. II s. 391 + 2 mapy, t. III s. 385 + 30 nlb + mapa. Opr. oryg. brosz. + obw. c. 60 zł
37 Wolnicki Paweł – Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818-1918). Studium administracyjno-kancelaryjno-archiwalne. Cz-wa 2011, „Regina Poloniae”, 24 cm, s. 486, opr. oryg. brosz. c. 45 zł
38 Ziemia Częstochowska Tom XLIII. Pod red. C. Gębickiego i B. Urbanowicz. Cz-wa 2017 CzTN, 24 cm, s. 367, opr. oryg. brosz. c. 40 zł.

KSIĄŻKI I CZASOPISMA WYD. DO R. 1920

39 About Edmund – Król gór. Powieść. Przeł. R. Thorn. W. 1912, GiW, 17,5 cm, s. 284, opr. intr. tw. c. 20 zł.
40 Bergson Henryk – Śmiech. Studyum o komiźmie. L. 1902, nakł. Księg. H. Altenberga, 18,5 cm, s. 152, opr. oryg. Tw. c. 35 zł.
41 Carnegie Andrzej – Państwo interesu. Przeł. S. Barszczewski. W. 1904, GiW, 18 cm, s. 160 opr. oryg. tw. c. 10 zł.
42 Chrzanowski Ignacy – Historja literatury niepodległej Polski (Z wypisami). W. [ok. 1916], GiW, 22,5 cm, s. VII + 618 (ostatnie 4 s. częściowo uszkodzone), opr. intr. tw. c. 30 zł
43 Churchill Winston – The crossing. With illustrations by Sydney Adamson and Lilian Bayliss. London 1904, McMillan & Co, 20 cm, s. 596 + 16, opr. oryg. tw. c. 20 zł
44 Cieszkowska Zofja (Sarjusz) – Więzy ducha. Powieść. W. br. r. wyd. [ok. 1920], Bibl. Domu Polskiego, 17 cm, s. 144, opr. oryg. tw. c. 10 zł
45 Daniłowski Gustaw – W miłości i boju. Nowele. Zaw. winietę rys. J. Rembowskiego. L., br. r. wyd. [ok. 1915], Sp. Nakł. Książka, 19,5 cm, s. 195, opr. oryg. tw. c. 25 zł.
46 Die Danau van Passau bis zum Schwarzen Meere. Br. m. wyd. (1916), Donau-Dampe Schiffahrts Gessellschaft, 17,5 cm, s. 157, opr. oryg. brosz. c. 45 zł
47 Dodatek II i III do śpiewnika kościelnego z melodyjami. [egz. nierozcięty]. Kr 1853, Druk. Breitkopfa i Hertla w Lipsku, 23 cm, s. 772-1024, opr. oryg. brosz. c. 30 zł
Posiadamy także oddz. Dodatek III c.15 zł
48 Dzieła Juliusza Słowackiego. Wyd. Tadeusz Pini, W 2 tomach.
T. I. Drobne utwory poetyczne, Poematy. Proza. s. XLI + 626
T. II. Utwory dramatyczne. Pamiętniki. Listy do matki i rodziny. s. 691. L. 1910, nakł. Księg. H. Altenberga, 23,5 cm, opr. intr. tw. c. 45 zł.
49 Feliński Szczęsny abp – Nowy wianuszek majowy z tajemnic życia Maryi. L. 1906, Druk. Kat. J. Chęcińskiego, 20,5 cm, s. 98, opr. oryg. tw., stan b. dobry c. 30 zł.
50 Galiński Jerzy – Psia wasz... Opowiadania. Kr. 1909, G. Gebethner i Sp, 20 cm, s. 171, opr. intr. tw. c. 15 zł
51 Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa”. Tygodnik. Nr 1-36, 38-47 z 1858 r. W., wyd. „Gazeta Codzienna”, 30 cm, s.w. nr 8 (nierozcięte), wszystkie nr współoprawne, opr. intr. tw. c. 450 zł.
52 Goszczyński Seweryn – Zamek Kaniowski. Sobótka. Anna z Nabrzeża. Wiersze pomniejsze. W. 1874, nakł. S. Lewentala, 21 cm, s. 270, opr. intr. tw. c. 20 zł.
53 Hornung E. W. – Fathers of men. London 1912, Smith, Elder & Co, 19,5 cm, s. VI+371, opr. oryg. tw. c. 10 zł.
54 Jokai Maurycy – Milionowy spadek. Powieść. W. 1894, nakł. GiW, 18,5 cm, s. 408, opr. intr. tw. c. 15 zł.
55 Illustrowana historya najnowszych czasów. Tom I – Od wybuchu rewolucji francuskiej 1789 do utworzenia Rzeczypospolitej Rzymskiej 1798. [ok. 150 ilustr. i 20 kartonów]. Wiedeń b.r.wyd. [ok. 1901], nakł. Franciszka Bandego, 26 cm, s. 313, opr. oryg. tw. c. 30 zł.
56 Karpiński W. J. Dr – Jak nawozić pod ziemniaki. W. 1908, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 24 cm, s. 21, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
57 Kisielewski Zygmunt – Siostra Marja. Opowieść współczesna. Kr. b.r. wyd. [ok. 1920] nakł. J. Czerneckiego. 22,5 cm, s. 100, opr. intr. tw. c. 20 zł
58 Korzon Tadeusz – Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta. T. I. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. Kr. 1883 Wyd. Akademii Umiejętności, 23,5 cm, s. 390, opr. oryg. brosz. c. 45 zł.
59 Lutnia polska czyli śpiewnik. Największy ze wszystkich wydanych dotychczas. Stevens Point, Wis. 1917, Warzalla Publ. Co, 18,5 cm, s. 472, opr. oryg. tw. napr. c. 100 zł.
60 Main-Rid – Na mor. [powieść w jęz. rosyjskim]. S. Petersburg br.r.wyd. [ok. 1900], Knigoizdatielstwo P.P. Sojkina. 19,5 cm, s. 152, opr. oryg. tw. [liczne pieczątki 216 insarskiego pułku piechoty] c. 30 zł
61 Mazanowscy Antoni i Mikołaj – Podręcznik do dziejów literatury polskiej. Kr. 1917, G. Gebethner i S-ka, 22 cm, s. 674, opr. oryg.tw. c. 25 zł.
62 Miłkowski St. opr. – Pastorałki i kolędy czyli piosenki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia oraz modlitwy i pieśni kościelne na rozmaite święta zebrane z różnych dzieł. W. 1904, skł. gł. E. Raczyńska. 11 cm, s. II + 860, opr. oryg. tw. tłocz, napr. c. 50 zł.
63 Najpiękniejszy śpiewnik dla zakochanych. Zbiór najpopularniejszych piosenek, wierszyków, śpiewek i krakowiaków [bez zapisu nutowego]. W. 1913, nakł. Księg. Ch. I. Rosenweina, 17,5 cm, s. 62, opr.intr, brosz. c. 20 zł.
64 Nowaczyński Adolf – Cyganerya warszawska. Sztuka w czterech aktach. W. 1912, nakł. GiW, 21 cm, s. 210, opr. intr. tw. c. 20 zł.
65 Nusbaum-Hilarowicz Józef dr. – Rozwój świata zwierzęcego. T. I Embryologia ogólna. W. 1912, nakł. H. Lindenfelda. 24 cm, s. XVI+392, opr. intr. tw. c. 20 zł.
66 Odezwy i rozporządzenia z czasów okupacji rosyjskiej Lwowa 1914-1915. L. 1916, skł. gł. w Księg. H. Altenberga, G. Seyfarth, E. Wende i S-ki, 25 cm, s. 49, opr.oryg.brosz.[do oprawy] c.45 zł.
67 Oettingen Artur dr. – Szkoła fizyki. Szczególnie do samouctwa. Z 454 ryc. i 1 tabl. barwną. Przeł. W. Smosarski. W. 1912 nakł. Tow. Akc. S. Orgelbranda i S-ów. 22,5 cm, s. XIV+598, opr. intr. tw. c. 30 zł.
68 Perzyński Włodzimierz – Dzieje Józefa. Powieść. W. 1913, GiW, 18,5 cm, s. 213, opr.intr.tw. c. 25 zł.
69 Pisma Juliusza Słowackiego. T. I. Wyd. staraniem dr. A. Małeckiego. L. 1885 nakł. Gubrynowicza i Schmidta. 19 cm, s. 442, opr. oryg. tw. tł. c. 20 zł.
70 Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wyd. jubileuszowe. T. I. Utwory młodzieńcze (1825-1832). Kr. 1812, G. Gebethner i S-ka, 19,5 cm, s. XVII+511, opr. intr. tw. c. 10 zł.
71 Poliński Aleksander – Pieśń „Bogurodzica” pod względem muzycznym. W. 1903, GiW, 21,5 cm, s. 139+7, opr. oryg. tw. [stan b. dobry] c. 60 zł.
72 Praca zbiorowa – Sprawy szkolne i wychowawcze. Odczyty wygłoszone w wydziale wychowawczym Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Serya pierwsza. W. 1906, GiW, 21,5 cm, s. 163, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
73 Rawicz-Dembińska Róża – Nowele. Na błędnej drodze. Szukaj kobiety, Nie ładna. Kr. 1902, D. E. Friedleina. 18,5 cm, s. 239, opr. intr. tw. c. 20 zł.
74 Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. (od 1919/1920 Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności). R. 1881, 1883, 1894/5, 1895/6, 1896/7. 1913/14, 1916/17, 1917/1918, 1919/20, 1923/24, 1924/25, 1938/37, 1947/52. Kr. nakł. PAU, 20 cm. s. 136-520 w roczniku, opr. oryg. brosz. c. 20/rocznik
75 Rodziewiczówna Marya – Straszny dziadunio. Powieść. W. 1909, GiW, 18 cm, s. 197, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
76 Rothberg Gert – Panowie na zamku Reinhardsburg. Powieść. L. br. r. wyd. [ok. 1920] „Polonia”. 18,5 cm, s. 254, opr. intr. tw. c. 20 zł.
77 Salz Henryk – Głupie serce. Nowele. L. br. r. wyd. [ok. 1920] Wyd. „Kultura i Sztuka”. 20 cm, s. 79, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
78 Satzungen und Geschaftsordnung des Internationalen Postwertzeichen-Handler-Vereins zu Berlin E.V. Angenommen am 25 Novbr. 1902, mit Abanderungen vom 10 Marz, 14 April 1905, 12 Dezember 1918, 10 Juni 1920, Eintragung am 1 Oktober 1918. Satzungen der Kauf-Vereinigung u. Auktions-ordnung. Grundung des Vereins am 1 Dezember 1885. 21 cm, s. 14, opr.oryg.brosz. napr. c. 10 zł.
79 Scherr Jan – Rok 1848. Dramat dziejowy. Tom II w 2 częściach. Tłum. H. Wernic. W. 1903 druk. P. Laskauera i S-ki. 18 cm, s. cz. 1: 387, cz. 2: 340,opr. Intr. tw. c. 10 zł/cz.
80 Sucheni A. – Zasady chemii nieorganicznej.. Część o solach. Opr. B. Duchowicz. 65 ryc i tabl. w tekście. L. 1908 nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 21,5 cm, s. 282, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
81 Suttner Berta baronowa – Precz z orężem. Historya prawdziwa podług oryginału niemieckiego. Przeł. Wł. Trąmpczyński, przedm. T. Jeske-Choiński. W. 1898, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 17,5 cm, s. t. 1 – 152, t. 2 – 175, opr. intr.tw. c. 30 zł.
82 Sygański Jan ks. Kr. 1912, nakł. Wyd. Tow. Jezusowego, 27 cm, opr. oryg. brosz.
 1. Listy ks. Piotra Skargi TJ z lat 1566-160. s. VIII+330 (w jęz. łacińskim)
 2. Działalność ks. Piotra Skargi TJ na tle jego listów 1566-1610. s. VIII+138 c. 25/egz.
83 Szekspir – Dzieła dramatyczne. Tom I – Sen nocy letniej. Król Lyr, Dwaj panowie z Werony. Przekł. St. Koźmian. P. 1866, nakł. J. K. Żupańskiego, 23,5 cm, s. XI+400, opr. oryg. brosz. napr. c. 20 zł
84 Święcicki Julian Adam – Historya literatury powszechnej. Tom III – Literatura arabska. W. 1901, Bibl. Dzieł Wyborowych, 19 cm, s. 415, opr. oryg. tw. c. 25 zł.
85 Theater von Schiller. Siebenter Theil: Macbeth, Turandot, Semele. Wien 1810, In Komission der Union Doll,. 18 cm, s. 283, opr. intr. tw. c. 60 zł.
86 Towarzystwo Schaeffer & Budenberg. Warszawskie Biuro Sprzedaży. (Katalog Wyrobów). Wyroby Fabryki Armatur do Maszyn i Kotłów Parowych, Odlewni Metali. W. br. r. wyd. [ok. 1910] Wyd. własne firmy, 26 cm, s. VIII+319, opr. intr. brosz. c. 70 zł.
87 Trine Ralph Waldo – Czego świat szuka. Zasadnicze prawo istotnego życia, istotnej wielkości, potęgi i szczęścia. Przeł. IM. W. 1911, Wyd. Księg. M. Arcta, 20 cm, s. 182, opr. intr. tw. c. 25 zł.
88 Verne Juliusz – Walka Północy z Południem. Powieść. W. br. r. wyd. [ok. 1920], „Argus”. 16,5 cm, s. 281, opr. intr. tw. c. 25 zł.
89 Voynich E. L. – Oliwia Latham. Powieść w 2 tomach. Przeł. M. Feldman. W. 1907, Bibl. Dzieł Wybor., 18 cm, s. t. I – 156, t. II – 148. opr. oryg.tw. c. 20 zł.
90 Wendego Biblioteka Klasyków Polskich. W. br. r. wyd. [ok 1915-1920], E. Wende i S-ka, 19 cm, opr. oryg. brosz.
 1. Szymonowic Szymon – Sielanki wybrane i Lutnia rokoszańska. s. 79
 2. Orzechowski Stanisław – Rozmowa albo dyjalog około egzekucjej polskie korony i Quincunx w wyborze. s. 109 c. 10 zł./egz.
91 Węclewski Zygmunt dr – Słownik grecko-polski. W. 1905, Tow. Akc. S. Orgelbranda i Synów, 25 cm, s. 693 [druk 2-szpaltowy]. opr. intr. tw. c. 60 zł.
92 Wiadomości Archidyecezyalne Warszawskie. Miesięcznik duchowieństwa Archidyecezyi Warszawskiej. Pod red. ks. A. Fajęckiego. R. VII: nr 1-6, 7/8, 9-12 z 1917 r. W., 22,5 cm, s.w. nr 48 [wszystkie nr współoprawne] opr. intr. tw. c. 70 zł.
93 Wierzbiński Maciej – Wiosna Ludów. Powieść. W. 1919, GiW, 18 cm, s. 395, opr.intr.tw. c. 20 zł.
94 Wilczyński Albert – Galerya dyletantów. Świetne interesa. Turysta z Gilowa. W. 1887, nakł. Red. „Biesiady Literackiej”, 18,5 cm, s. 185, opr. intr. tw. c. 30 zł.
95 Wójcicki K. Wł – Z rodzinnej zagrody. Życiorysy [Biografie wybitnych postaci życia politycznego i kulturalnego] W. 1881, F. Hoesick, 19,5 cm, s. X + 323, opr. oryg. tw. tłocz. [stan b. dobry] c. 70 zł.
96 Zacharjasiewicz Jan – Porwanie Sabina. Obrazek z życia. Toruń 1870, nakł. Księg. F.T. Rakowicza, 14 cm. s. 322, opr. intr.tw. c. 20 zł.
97 Zacharjasiewicz Jan – Święty Jur. Powieść współczesna [3 tomy w 1 wol.] W. 1886,nakł. Tygodnika Ilustrowanego, 19 cm, s. t. I – 278, t. II – 1919, t. III – 174, opr. intr. tw. c. 30 zł.
98 Z.F. – Czasy Zygmuntowskie (1506-1572). Kartka z dziejów Polski. Z obrazkami i mapką, W. 1918, skł. gł. „Księgarnia Polska”. 18 cm, s. 62, opr. int. tw. c. 25 zł.
99 Ziarno. Pismo tygodniowe ilustrowane. R. XI: nr 1-52 z 1907 [współoprawne]. W. 1907, E. Nycz, 30 cm, s. śr. w nr – 24, opr. intr. tw. c. 100 zł.
100 Żeromski Stefan – Echa leśne. W. 1920, Wyd. J. Mortkowicza. 15 cm, s. 39, opr.oryg.brosz. c. 10 zł.
101 Żmichowska Narcyza – Kwiaty rodzinne. Wybór poezji polskiej. W. 1912, nakł. GiW, 18,5 cm, s. IV+491, opr. oryg. tw. napr. c. 40 zł.
102 Żuławski Jerzy – Eros i Psyche. L. 1904, Wyd. H. Altenberg, 15,5 cm, s. 268, opr. intr. tw. c. 20 zł.

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE W LATACH 1921-1950

103 Adamczewski Stanisław opr. – Stefan Żeromski. Zarys biograficzny. L. 1937, PWKS, 19,5 cm, s. 124, opr. intr. tw. c. 20 zł.
104 Ajdukiewicz Kazimierz – Zagadnienia i kierunki filozofii. (Teoria poznania. Metafizyka). W. 1949, Cz, 21,5 cm, s. 234, opr.oryg.brosz. c. 25 zł
105 Aldington Richard – Kobiety muszą pracować. Powieść. W. 1937, Inst. Wyd. „Lektura”, 19 cm, s. 390, opr. intr. tw. c. 20 zł.
106 Allen Hervey – Antoni Adverse. Korzenie drzewa. Tłum. A. Strasmanowa. W. [1939], Księg. Popularna, 20 cm, s. 486, opr. intr. tw. c. 10 zł.
107 Anczyc W. L. – Mały światek. Motyl i gąsienica. (Nr 152 s serii: Biblioteczka Młodzieży Szkolnej]. Kr. br. r. wyd. [1940] nakł. GiW, 18 cm, s. 39 [brak s. 27-28], opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
108 Aragon Louis – Komuniści (luty – wrzesień 1939). W. 1950, Cz, 22 cm, s. 243, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
109 Augustynowicz-Ciecierska H. – Skrzydlate przyjaciółki. Ilustr. I. Fara. Kr. 1947, Wyd. M. Kot, 21 cm, s. 229, opr. intr. tw. napr. c. 15 zł.
110 Baczko Henryk mjr – 8 dni na lewym brzegu [Warszawa 15-22 września 1944 r.]. W. 1946, Wyd. GZPW WP, 21 cm, s. 54, opr. oryg. z. c. 20 zł.
111 Balicki Stefan – Chłopcy. Szkice z życia szkoły. Przedm. J. Kaden-Bandrowski. L. 1933, Państw. Wyd. Książek Szkolnych, 19 cm, s. 63, opr. intr. tw. c. 20 zł.
112 Bandrowski Jerzy – Ana-ta. P. br. r. wyd. [1929], Wyd. Polskie, 17 cm, s. 217, opr. intr. tw. c. 15 zł.
113 Bandrowski Jerzy – Syn Dniepru. P., br. r. wyd. [ok. 1935], Wyd. Polskie R. Wegnera, 16,5 cm, s. 240, opr. intr. brosz c. 20 zł.
114 Barbag J, Lider J. i inni – Nauka o Polsce i świecie współczesnym. Książka do użytku szkolnego. W. 1949, PZWS, 20,5 cm, s. 359, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
115 Barclay Florence – Głos z oddali. Powieść. Przekł. H. Brzezińskiej. P. br. r. wyd. [ok. 1935], KśW, 18,5 cm, s. 294, opr. intr. tw. c. 15 zł.
116 Baron L. ks. – Jeden z bohaterów ostatniej doby. Maurycy Retour 1889-1915. Kr. 1931, nakł. Wyd. Ks. Jezuitów, 19 cm, s. 185, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
117 Bednorz Zbyszko – Glossy śląskie. Egz. 656 [na papierze czerpanym]. Drzeworyty prof. St. Jakubowskiego, proj. okł. J. Mroszczak. K. 1946, Wyd. M. Kowalski, 32 cm, s. 31, opr. oryg. tw. c. 100 zł.
118 Bennett Arnold – Rozrywki miljonera. W. br. r. wyd. [1927], nakł. Bibliotekli Groszowej, 16 cm, s. 138, opr. intr. tw. c. 15 zł.
119 Benoit Pierre – Dla Don Karlosa. Przeł. M. Domańska. 2 części w 1 vol. W. 1928, „Rój”, 17 cm, s. cz. 1 – 163, cz. 2 – 164, opr. intr. tw. c. 20 zł.
120 Benson R. H. – Światło niewidzialne. Opowiadania. P. br. r. wyd. [ok. 1940], KśW, 17 cm, s. 216, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
121 Berge Wiktor, Lanier Henryk W. – Poławiacze pereł. Kr. br. r. wyd. [ok. 1950], Księg. Powszechna, 22 cm, s. 301, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
122 Berger Alwin – Kakteen. Anleitung zur Kultur und Kenntnis der wichtigsten eingefuhrten Arten. Mit 105 Abbildungen. Stuttgart 1929, Verlagsbuchhandlung von Eugen Ulmer, 21,5 cm, s. VIII+346, opr. oryg. tw. c. 10 zł.
123 Beyer William adw. opr. – Kodeks pracy. Wg stanu prawnego z 1.05.1945 r. W. 1945, Cz., 21 cm, s. 159, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
124 Biblioteka Żołnierska (seria). Podręczniki dla Dokształcających Szkół Zawodowych – opatrzone pieczęcią (znakiem) „Pomoc Jeńcom”. Genewa 1943-45, YMCA, 23 cm, opr.oryg.brosz. c. 20 zł./egz.
 1. Bukowiecki Antoni inż – Metaloznawstwo. s. 63+II.
 2. Kubaszewski Stanisław inż. – Instalacje elektryczne. s. 204+III
 3. Mosiński Mirosław – Obróbka cieplna metali. s. 43+III+tabl. IX+rys.53
125 Biblioteka popularno-naukowa. Rok 1949/50 (katalog PZWS). W. 1949, PZWS, 20 cm, s. 59, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
126 Biblioteczka przodowników i racjonalizatorów w komunikacji. W. 1950, Gł. Kom. Współzawodnictwa Pracy przy ZG ZZK, 20,5 cm, opr. oryg. brosz. c. 10 zł/egz.
Nr 3. Zep Stanisław – Moje pomysły i osiągnięcia. s. 28
Nr. 5. Z życia i praktyki maszynisty Seweryna Michalskiego. s. 31
127 Bilans otwarcia w złotych. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 25.06.1924 o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Komentarze W. Broniewski. W. 1924, Księg. F. Hoesicka, 15,5, cm, s. 67, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
128 Biskupski A. – Droga grzeszników do nieba w przykładach. Cz-wa 1930, F.D. Wilkoszewski, 20 cm, s. 138, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
129 Bitwa nad Wyspami Brytyjskimi. Sprawozdanie Ministerstwa Lotnictwa z historycznych dni 8.08-30.09.1940 r. Londyn br. r. wyd. [ok. 1941], 23,5 cm, s. 34, opr. oryg. brosz.
130 „Bluszcz”. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet.
R. LVI: nr 1,6,8-52 z 1923 r. c. 100 zł.
R. LVII: nr 27-52 z 1924 r. c. 50 zł.
W., wyd. Tow. Zakł. Graf. „Koła Polek”, 33,5 cm, s.w., nr 8-24, każdy rocznik oddz. opr. opr. intr. tw.
131 Błażek Bolesław – Przez kraj słonecznych dolin i górskiej głuszy. Wspomnienia z włóczęgo po Bułgarii. L. 1931, Książnica Atlas, 21 cm, s. 196+mapa, opr. oryg, brosz. c. 20 zł.
132 Bobrzyński Michał – Dzieje Polski w zarysie. Tom II. W. 1927, nakł. GiW, 23 cm, s. VI+332, opr. intr. tw. c. 20 zł.
133 Bojer Johan – Ziemia zdradzona. Powieść. W. 1933, „Płomień”, 18 cm, s. 286, opr.intr.tw. c. 15 zł.
134 Borman Henryk mgr inż – Chemia w przemyśle metalowym ze szczególnym uwzględnieniem galwanotechniki. Kr. 1949, Wiedza – Zawód – Kultura T. Zapiór i S-ka, 22 cm, s. 160, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
135 Bourget Paweł – Mściwa bogini. Powieść współczesna. W. br. r. wyd. [ok. 1946], Księg. J. Czerneckiego, 20,5 cm, s. 285, opr.intr.tw. c. 20 zł.
136 Brachvogel Carry – Portret króla. Nowela. W. br. r. wyd. [ok. 1925], Tow. Wyd. „Bluszcz”, 17 cm, s. 31, opr. intr. tw. c. 10 zł.
137 Brak autora – Podróż Józefowej. (Biblioteka PKO). W. 1937, nakł. Pocztowej Kasy Oszczędności, 17 cm, s. 35, opr. oryg. z., c. 10 zł.
138 Broniewski Władysław – Wiersze zebrane. W. 1949, KiW, 22 cm, s. 298, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
139 Bystroń J. St. – Komizm. Egz. nr 2686. L. 1939 Książnica – Atlas, 30 cm, s. 540, opr. oryg. tw. c. 150 zł.
140 Bytomski Franciszek Ksawery – Praktyczny podręcznik laboratoryjny. Cz. I i II. W. 1928, J. Czerwiński, 18 cm, s. 270, opr.oryg.brosz.c. 60 zł.
141 Calendar. Thirty years of the Soviet State. Moscow 1947, Foreign Languages Publishing House, 29 cm, s. 500 nlb, opr. oryg. tw. c. 25 zł.
142 Cary Lucjan – Hrabia wraca na ring. Powieść. P. 1948, Wyd. Zach., 17,5 cm, s. 189, opr.intr.tw. c. 20 zł.
143 Castle Agnes i Egerton – Panterzątko. Przeł. Hajotu. Lublin 1922, nakł. K. Kotlarski, 20 cm, s. 204, opr. intr. tw. c. 20 zł.
144 Cazotte Jacques – Diabeł zakochany. Przeł. J. Tuwim. W. br. r. wyd. [1925], Bibl. Dzieł Wyborowych, 18 cm, s. 121, opr. oryg. tw. (blok książki luźny) c. 20 zł.
145 Cenniki (temat). Opr. oryg. brosz.
 1. Cennik detaliczny odlewów (dla konsumentów). Artykuły kanalizacyjne, sanitarne i handlowe. W. 1947, Wyd. Centr. Handl. Przem. Metal. (Centrometal) 20,5 cm. s. 12
 2. Cennik detaliczny (dla konsumentów) Masowych wyrobów. Śrub, nitów, drobnej nawierzchni kolejowej, okuć budowlanych i części kutych. W. 1947 Wyd. Centrometal. 20,5 cm, s. 80
 3. Cennik hurtowy i detaliczny.
  - nr 1/50. Wyroby blaszane. s. 88
  - nr 4/50. Gwoździe, druty i czarne narzędzia. s. 77+8
  - nr 3/50. Śruby, nity, drobna nawierzchnia kolejowa, okucia budowlane i sprzęt teletechniczny. s. 132
  Bytom 1950, Wyd. Centr. Handl. Przem. Met., 20,5 cm
 4. Cennik. Przedstawicielstwo Fabryk i Wytw. Przem. Metalowego. W. 1949, 28 cm, s. 76 c. 10 zł/egz.
146 Centkiewicz Czesław – Biała foka. W. 1938, Tow. Wyd. „Rój”, 20 cm, s. 259, opr.intr.tw.c. 25 zł.
147 Choynowski Piotr – Kuźnia. Powieść historyczna z lat 1861-1863. W. br. r. wyd. [ok. 1925], GiW, 19 cm., s. 315, opr. intr. tw. c. 30 zł.
148 Cieszyński Franciszek K. – Opieka położnej nad noworodkiem i niemowlęciem (z 50 il.). W. 1930, skł. gł. w Domu Książki Polskiej, 23 cm, s. XII+259, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
149 Cooper J. F. – Stary traper. Opr. P. Laskowski. W. br. r. wyd. [ok. 1935], Inst. Wyd. „Zdrój”, 20 cm, s. 137, opr. intr. tw. c. 30 zł.
150 Cottler J., Jaffe W. – Ziemia przed nami. Odkrywcy lądów. (T. II Bibl. Nauk. Dla Młodzieży). Przeł. J. Rylska. Projekt okładki Z. Czaczko, A. Święty. Kr. 1947, Księg. Powszechna, 22 cm, s. 318, opr.oryg.tw. [stan b.dobry] c. 20 zł.
151 Courts-Mahler J. – Dzika Urszula. Powieść. Przekł. E. Solska. W. 1936 Wyd. St. Cukrowski, 17 cm, s. 253, opr.intr.tw. [egz. zaplamiony] c. 10 zł.
152 Csato Kalman – Wytworny pensjonat. Przekł. Stella Olgierd. W. 1933, Bibl. Kurjera Polskiego, 17 cm, s. 171, opr. intr. tw. c. 15 zł.
153 Curwood J.O. – Łowcy złota. P. br. r. wyd. [ok. 1935] KśW. 19 cm, s. 250, opr. intr. tw. c. 25 zł.
154 Czekalski Eustachy – Proste drogi. Powieść. W. 1927, GiW, 18 cm, s. 154, opr. intr. tw. c. 15 zł.
155 Czenstochoviana (temat). c. 40 zł/egz.
 1. Jasna Góra [zaw. cenne ilustracje]. W. 1931, nakł. A. Dzierzbickiego, 18,5 cm, s. 9, opr. intr. tw.
 2. Wystawa Książki Polskiej oraz regionalizmu Częstochowy i okolic. Cz-wa 1934 druk. „Słowa Częstochowskiego”. 22 cm, s. 58, opr. oryg. brosz.
 3. Knauer Kazimierz inż. – Wodociągi i kanalizacja miasta Częstochowy. Cz-wa 1939, Wyd. Zarz. Miejskiego. 22,5 cm, s. 46, opr. oryg. brosz.
156 Dawid J. Wł. – Inteligencja, wola i zdolność do pracy (w 2 tomach). W. 1926, nakł. NK, 21 cm, s. t. I – 207, t. II – 192, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
157 Dąbrowolska Halina Marja – Praca i miłość. Powieść. Egz. nr 1162. W. 1935, „Rój”, 18 cm, s. 288, opr. intr. tw. [posiadamy także w/w/ tytuł w opr. oryg. brosz. Nr egz. 505] c. 20 zł
158 Deeping Warwick – Małżeństwo z przeznaczenia. Powieść. P. 1949 Księg. Z. Gustowskiego, 24,5 cm, s. 243, opr. intr. tw. c. 15 zł.
159 De Gourmont Remy – Fizyka miłości. Przeł. S. Michalski. W. 1929, Bibl. Dzieł Wybor., 21 cm, s. 248, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
160 Delarue-Madrus Lucie – W piekle zazdrości. Przekł. M. Rafałowicz-Radwanowa. W. 1935, Bibl. Echa Polskiego, 17 cm, s. 192, opr.intr.brosz. c. 15 zł.
161 Dmowski Roman – Polityka polska i odbudowanie państwa. Druga połowa. Wojna od 1917. Pokój. [Tom VI Pism]. Cz-wa 1937, A. Gmachowski i S-ka. 21 cm, s. VII+400, opr. oryg. tw. c. 60 zł.
162 Dorsey George A. – Mechanizm życia ludzkiego. W. 1937, Wyd. J.Przeworskiego, 21 cm, s. XV+615, opr. oryg.tw. c. 20 zł.
163 Du Gard Roger Martin – Piękne czasy (Rodzina Thibaut). W. 1938 „Rój”, 18 cm, s. 301, opr. intr. tw. c. 15 zł.
164 Dumański Jan opr. – Bajeczki prawdziwe. Kr. 1947, Wyd. Książek Popularnych, 20, 5 cm, s. 163, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
165 Dyakowski Bohdan – Nasz las i jego mieszkańcy. Rys. K. Mackiewicz, okł.proj. L. Jagodziński. W. 1947, Wyd. M. Arcta, 21 cm, s. 276, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
166 Dylewski Jerzy – Lis. Monografia myśliwska. Przedm. Wł. Korsak. Okładkę i winiety rys. autor. W. 1932, nakł. Koła Miłośników Łowiectwa, 25 cm, s. 111, opr. oryg. brosz. c. 60 zł.
167 Dzwonkowski Włodzimierz – Portrety dziejowe. P. 1828, Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego, 19 cm, s. 200, opr. intr. tw. c. 20 zł.
168 Enoch O.W, Surdykowski K., Wójtowicz Cz. – Podręcznik kierowcy pojazdów mechanicznych. W. 1946 Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 20,5 cm, s. 336 + tabl. znaków drog, opr. oryg. brosz c. 40 zł.
169 Feliński Alojzy – Barbara Radziwiłłówna. Tragedja w pięciu aktach (Z serii „Wielka Biblioteka opr. S. Vrtel-Wierczyński wg wyd. z 1921 r.) W. br. r. wyd. [1925] „Biblioteka Polska”, 17 cm, s. 89, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
170 Ford Henry – Moje życie i dzieło. W. 1925, „Biblioteka Polska”, 23 cm, s. 275, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
171 Foreman-Lewis Elżbieta – Znad górnej Jang-Tse-Kiang. Ho-Ming, dziewczę nowych Chin [nagroda w 1933 r. za najlepszą książkę dla młodzieży w USA]. Kr. br. r. wyd. [ok.1935], Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 21 cm, s. 307, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
172 France Anatol – Gospoda pod królową gęsią nóżką. W. 1931, Wyd. J. Mortkowicza, 18 cm, s. 304, opr. intr. tw. c. 15 zł.
173 France Anatol – Tajemnica krwi. Przeł. H. Niemirowska. W. 1923, nakł. B. Rudzkiego, 19 cm, s. 133, opr. intr. tw. c. 15 zł.
174 Gajewicz Leon – Triolety. Z marzeń, uczuć i nastrojów. W. br. r. wyd. [1927], nakł. Autora, 22 cm, s. 119, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
175 Gałecki Antoni prof. dr – Zarys chemii fizycznej. Dla farmaceutów, medyków i przyrodników. P. 1946, Księg. Akademicka, 21,5 cm, s. XV+299, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
176 „Gazeta Rzemieślnicza”. Organ Stowarzyszeń Centralnego Towarzystwa Rzemieślniczego. Tygodnik. R. XXXI: nr 1-46 z 1926 r. W., 31 cm, s. 12-16 w nr, współoprawne, opr. intr, tw. c. 70 zł.
177 German Juliusz – Historje o pajacach. W. 1929, Tow. Wyd. „Rój”, 19 cm, s. 214, opr. intr. tw. c. 25 zł.
178 Gevers Marie – Pani Orpha czyli serenada majowa. Przeł. L. Całkosińska. W. 1935, Tow. Wyd. „Rój”, 20 cm, s. 246, opr.oryg.brosz. c. 15 zł.
179 Giełgud Val – Stara szabla (black gallantry). Przeł. L. Orłowska. W. 1934, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5 cm, s. 203, opr. intr. tw. c. 20 zł.
180 Gizella Zygmunt – Stanowisko emerytów państwowych wobec skreślenia lat poprzedniej służby. P. 1936, Druk. Dziennika Poznańskiego, 16, 5 cm, s. 32, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
181 Gjellerup Karol – Gdym po raz pierwszy ujrzał ją… (Z serii: Biblioteka Laureatów Nobla). Przekł. J. Birkenmajer, L. 1926, nakł. Wyd. Polskiego. 20 cm, s. 362, opr. oryg. tw., okł. zach. c. 25 zł.
182 Gładkow N. - O lotach w przyrodzie. W. 1950, KiW. 21 cm, s. 118, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
183 Gojawiczyńska Pola – Stolica. Powieść. W. 1949, Cz, 21 cm, s. 290, opr.oryg.brosz+obw.c. 10 zł.
184 Gonczarow I. N. – Obłomow. Tom I. Przeł. Fr. Rawita-Gawroński. W. 1922 Inst. „Biblioteka Polska”, 19 cm, s. 422, opr. oryg. brosz.. napr. c. 15 zł.
185 Górska Halina – Nad czarną wodą. Ł. 1945, Spłdz. Wyd. „Książka”, 17 cm, s. 188, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
186 Grabowski Jan – Mazury i Warmia. (Biblioteka PTK „Piękno Polski). W. 1948, NK, 24 cm, s. 63, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
187 Grey Owl – Szara Sowa (Wa-Sha-Quon-Asin) – Sejdżio i jej bobry. Przeł. A. Dobrot, okł. proj. St. Rączyński. Kr. 1946, Wyd. F. Pieczątkowski i S-ka, 22 cm, s. 203, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
188 Grivec Franciszek ks. dr – Ś.Ś. Cyryl i Metody. Apostołowie Słowian. Z przydaniem encykliki Leona XIII o św. Cyrylu i Metodym oraz niektórych dowodów czci św. Cyryla i Metodego w Polsce. Przeł. ks. J. Korzonkiewicz. Z 45 ilustr. Kr. 1930, Księg. Krakowska, 20 cm, s. 242, opr. oryg. brosz. c. 35 zł.
189 Grosman W. – Piekło Treblinki. Reportaż literacki. K. 1946, Wyd. „Literatura Polska”, 23 cm, s. 32, opr. intr. tw. c. 25 zł.
190 Grzymała-Siedlecki Adam – Samosęki. Powieść. W. 1925, GiW, 18,5 cm, s. 334, opr. intr. tw. c. 15 zł.
191 Harcerstwo (temat) c. 10 zł/egz.
 1. Dąbrowski Juliusz – W świetlicy harcerskiej. Przedm. hm. J. Sosnowskiego. W. 1946, Harcerskie Biuro Wyd., 19 cm, s. 78, opr. oryg. brosz.
 2. Regulaminy harcerskich sprawności indywidualnych, imprez sportowych i odznak turystycznych. W. 1973, „Horyzonty”, 17 cm, s. 169, opr.oryg.brosz
192 Herold Ferdynand – Życie Buddy. Według starych źródeł hinduskich. Przekł. Fr. Mirandoli. P. br. r. wyd. [ok.1933], nakł. Wyd. Polskiego, 20 cm, s. 245, opr. oryg. brosz. c. 30 zł.
193 Hichens R. – Głos krwi. Powieść. Przekł. M. Starczewska. W. br. r.; wyd. [ok. 1925], Tow. Wyd. „Bluszcz”, 17 cm, s. 640, opr. intr. brosz. c. 15 zł.
194 Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików). Krótki kurs. Pod red. komisji KC WKP(b) zaaprobowany przez KC WKP(b) w 1938 r. W. 1949, KiW, 21,5 cm, s. 415, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
195 Horoszowski Paweł dr – Daktyloskopia. Kurs praktyczny. W. 1947, Wyd. KG MO, 24 cm, s. 77, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
196 Hubicki Włodzimierz, Pasternak Antoni – Tablice analizy jakościowej z zarysem teorii [dot. chemii]. Z dodatkiem tablic i objaśnień do półmikroanalizy. Kr. 1950, Wiedza-Zawód-Kultura T. Zapiór i S-ka, 25 cm, s. 155 + tabl. XXII, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
197 Hugo Wiktor – Dzwonnik katedry Notre Dame w Paryżu. Powieść w 2 tomach. W. 1925, Bibl. Najciekawszych Powieści i Podróży, 20, 5 cm, s. t. I – 253, t. II – 178, opr. intr. tw. c. 10 zł.
198 Hutchinson A.S.M. – Taka to i wolność. Tłum. B. Neufeldowa. W. br. r. wyd. [ok. 1930], Bibl. Dzieł Wybor., 18,5 cm, s. t. I – 166, t. II – 158, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
199 Ibanez Vincente Blasco – Mare Nostrum. Przeł. S. Poraj. W. 1927, Bibljoteka Nowości, 17,5 cm, s. 192, opr. intr. tw. c. 15 zł.
200 Insadowski Henryk ks. – Ustrój prawny Kościoła Katolickiego. Lublin 1926, wyd. Uniw. Lubelski, 23 cm, s. 228, opr.oryg.brosz. c. 45 zł.
201 Instrukcja dla posterunków przeciwpożarowych domów (bloków domów). W. 1939, nakł. ZG LOPP, 20 cm, s. 16, opr. oryg. z. c. 10 zł.
202 "Iskry". Ilustrowany tygodnik dla młodzieży.
R. XII: nr 14, 16-17 z 1934 r.
R. XII: nr 19, 25, 26, 28-35, 39-42 z 1935
R. XIII: nr 9-17 z 1935 r.
R. XIII: nr 18-40 z 1936 r.
W., wyd. Wł. Kopczewski, 25 cm, s.w. nr 16, wszystkie nr współoprawne, opr. intr. tw. c. 80 zł.
203 Istrati Panait – Pieśń rowu. (Nerantsula). Powieść. Przekł. W. Garbowska. W. br. r. wyd. [ok. 1925], Bibl. Groszowa, 17 cm, s. 154, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
204 Janowicz Tomasz – Czesi. Studjum historyczno-polityczne. Kr. 1936, nakł. IKC, 20 cm, s. 158, opr. oryg. brosz. c. 30 zł.
205 Jeleńska Ludwika dr. – Metodyka arytmetyki i geometrii w pierwszych latach nauczania. P. 1939, KśW, 16,5 cm, s. 204, opr. intr. tw. c. 15 zł.
206 Jensen J. – Wśród małp i tygrysów. Powieść. Tłum. J.M. W. br. r. wyd. [1926], nakł. L. Wolnickiego, 17 cm, s. 142, opr. intr. tw. c. 20 zł.
207 Jeziorowski Henryk – Walka wręcz. Dżiu-dżitsu. Przedm. ppłk dr med. Wł. Osmolski. W. 1927, Gł. Księg. Wojskowa, 17 cm, s. 141, opr. oryg. brosz. c. 65 zł.
208 Jodłowski St., W. Taszycki – Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym. L. 1936, Oss., 23 cm, s. 208, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
209 Jo Van Ammers Kuller – Karin i Lila. Przeł. Z. Glarska. Kr. 1943, Księg. Powszechna, 21 cm, s. 204, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
210 Kalendarz Warszawski.W. 1946-47, Wyd. Tow. Gniazd Sierocych, 23 cm, opr. oryg. brosz. c. 15 zł/egz.
Na rok 1946. Rocznik poświęcony Warszawie, cierpieniom i bohaterstwu stolicy, Warszawie wczorajszej, dzisiejszej i Warszawie jutra. s. 254
Na rok 1947. s. 60
211 Kalendarze. Opr. oryg. brosz. c. 20 zł./egz.
a)Kalendarz kościelny dla parafji św. Józefa w Tczewie na rok 1932, 23 cm, s.83
b)Kalendarz Królowej Korony Polskiej na rok Pański 1934. Miejsce Piastowe, Wyd. Zakł. Wych. Tow. św. Michała, 23 cm, s. 158
c)Kalendarz Marjański na rok Pański 1923. Rocznik XL. Mikołów, S-ka Wyd. K. Miarki, 24 cm, s. 120
d)Wileński kalendarz Marjański na rok Pański 1928. Wilno, skł. gł. Księg. Ostrobramska, 24 cm, s. 130+14 nlb.
e)Mały kalendarz Marjański dla ludu katolickiego na rok Pański 1934. Cz-wa, nakł. T. Nagłowskiego i S-ki, 22,5 cm, s. 64+15.
f)Kalendarz Królowej Apostołów.
- na rok 1925. s. 98
- na rok 1926. s. 110
g)Kalendarz stenograficzny na rok 1930. Gródek Jag., Zespół Tow. Stenograf. systemu Gabelsbergera – Polińskiego, 16 cm, s. 16+4
h)Kalendarz Polski na rok Pański 1923. Rocznik piąty, L., nakł. Tow. Biblioteka Religijna, 23 cm, s. 96
i)Kalendarz informator IKP na rok 1939. Żnin, nakł. Zakł. Wyd. A. Krzyckiego, 23,5 cm, s. 96
j)Kalendarz Serca Jezusowego na rok 1938. Kr. Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 23,5 cm, s.. 254+16 nlb.+VI
k)Kalendarz katolicki Śląska Opolskiego na rok Pański 1947. Opole, Wyd. Księg. Św. Krzyża, 20,5 cm, s. 112
l)Kalendarz Królowej Wychodźstwa Polskiego na rok 1947. Poznań-Potulice, Wyd. Seminarium Zagranicznego, 20,5 cm, s. 160
ł)Kalendarz Ziem Odzyskanych na rok Pański 1949. Gorzów Wlkp., nakł. Niższego Seminarium Duchownego, 21 cm, s. 104
m)Kalendarz Krzyżowca. Waszyngton 1950, Commissariat of the Holy Land, 23 cm, s. 20, opr. oryg. z.
212 Kalinowski Stanisław – Fizyka. T. III. Elektryczność i magnetyzm. W. 1929, Wyd. M. Arcta, 22,5 cm, s. VI+461, opr. intr. tw. c. 20 zł.
213 Kamiński Aleksander – Antek cwaniak. Książka o zuchach. Ilustr. Wł. Czarnecki. W. 1947, Harcerskie Biuro Wyd., 17,5 cm, s. 269, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
214 Kellermann Bernhard – Bracia Schellenberg.. Powieść. W IV tomach (brak t. III), przekł. B.J. Fruhling. W. 1926, W-ska S-ka Wyd., 18 cm, s. t. I – 145, t. II – 136, t. IV – 158, opr. intr. tw. c. 10 zł/t.
215 Korczak Janusz – Dziecko salonu. Powieść. W. 1927, Wyd. J. Mortkowicza, 18 cm, s. 233, opr.intr.tw. c. 25 zł.
216 Koreywo Bolesław – Bard polski. Album poetów polskich. (poezja). P., br. r. wyd. [ok. 1923], nakł KśW, 18 cm, s. VIII + 642, opr. intr. tw. c. 40 zł.
217 Kossak-Szczucka Zofia – SOS!. Powieść. P. br. r. wyd. [1934], KśW, 18,5 cm, s. 160, opr. intr. tw. c. 25 zł.
218 Kornacka Maria – Tajemnica uskrzydlonego serca. Il. W. Radwan. W. 1949, NK, 22 cm, s. 216+5 nlb., opr. intr. tw. c. 25 zł.
219 Kuzniecowa Olga – Wróg pod mikroskopem. Powieść o Ludwiku Pasteurze. Z ilustracjami. W. 1949, KiW, 21 cm, s. 242, opr. oryg. tw c. 10 zł.
220 Lapunow B. – Rakieta. W. 1950, Wyd. „Prasa Wojskowa”, 21 cm, s. 157, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
221 Lenartowicz Jan T. dr – Zarys chorób wenerycznych. Podręcznik do użytku studentów i lekarzy z 12 tablicami. K. 1947 Spółdz. Wyd. „Meta”, 25 cm, s. XIII+449+4 nlb, opr.oryg.brosz. c. 20 zł.
222 Majakowski Włodzimierz – Wiersze i poematy. Opr. A. Ważyk. W. 1949, KiW, 21,5 cm, s. 342, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
223 Maupassant Guy de – Piotr i Jan. Powieść. W. 1925, E. Wende i S-ka, 18,5 cm, s. 185, opr. intr. tw. (oryg. okładki zachowany) c. 15 zł.
224 Meissner Janusz – Na błękitnych gościńcach. W. 1934, nakł. GiW, 18 cm, s. 87, opr. intr. tw. c. 15 zł.
225 Majewski Stefan – Jedenasty pancerny. Opowiadania wojenne z kampanii wrześniowej 1939 r. Il. M. Walentynowicz. Londyn 1942, nakł. Biura Prop. i Ośw. M.S.Wojsk., 19 cm, s. 128, opr. oryg. brosz. c. 40 zł.
226 Napierski Stefan – Liryka niemiecka. (odbito w 400 egz.). Chełm 1936, Biblioteka Kameny, 21,5 cm, s. 216, opr. intr. tw. c. 40 zł.
227 "Na Szerokim Świecie". Tygodnik.
R. I: nr 2-15 z 1928
R. II: nr 1-53 z 1929 r.
R. III: nr 3-35, 38-52 z 1930 r.
R. IV: nr 1-52 z. 1931 r.
R. V nr 1-52 z 1932 r.
R. VIII nr 19-21, 26-41 z 1935 r.
R. IX: nr 9-30 z 1936 r.
Kr., wyd. M. Dąbrowski, 40 cm, s. w. nr. 14-20 c. 2 zł./nr
R. V – współoprawne c. 120 zł.
228 Nieć Helena inż. – Warzywnictwo. Cz. I. Warzywnictwo ogólne. P. 1949, Inst. Nauk.-Wyd. Ruchu Lud. „Polska”, 24,5 cm, s. XV+320, opr. intr. brosz. c. 10 zł.
229 Niementowski Stefan – Przeróbka ropy naftowej i gazu ziemnego. W. 1950, Cz., 23 cm, s. 74, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
230 Niwiński Wacław – Święto Morza 1934. W. 1934, Wyd. Ligi Morskiej i Kolonialnej, 24 cm, s. 166, opr.oryg.brosz., [stan b.dobry] c. 60 zł.
231 Ossendowski Antoni F. – Płomienna Północ. Podróż po Afryce północnej „Marokko”. L. 1927, nakł. Wyd. Polskiego, 24 cm, s. 438+mapa, opr. oryg. tw. c. 55 zł.
232 Ossendowski A.F. – Pierścień z krwawnikiem. Powieść. Kr. 1938, nakł. Firmy A. Piasecki S.A., 22 cm, s. 255, opr. intr. tw. [egz. do naprawy] c. 20 zł.
233 Perelman J. I. – Zajmująca fizyka. Paradoksy, łamigłówki, zadania, doświadczenia, kłopotliwe pytania i opowiadania z dziedziny fizyki. T. I. W. 1950, KiW, 20,5 cm, s. 266, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
234 Pesch Tilmann ks. – Chrześcijańska filozofia życia. T. II. Kr. 1931, Wyd. Ks. Jezuitów, 18, 5 cm, s. 419, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
235 „Płomyk”. Tygodnik dla dzieci i młodzieży. R. 19: t. III, nr 37 z 1935 r. (nr pośw. uroczystościom pogrzebowym Józefa Piłsudskiego). W., wyd. St. Machowski, 25 cm, s. 30 c. 5 zł.
236 Program przysposobienia wojskowego ogólnego. W. 1947, Wyd. Państw. Urząd WF i PW, 20,5 cm, s. 205, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
237 Prus Bolesław – Nowele. Br. m i r. wyd. [USA 1940], nakł. Rady Polonii Amerykańskiej, 19 cm, s. 461, opr. oryg. tw. napr. c. 35 zł.
238 Rabski Władysław – Teatr po wojnie. Premjery warszawskie 1918-1924. W. br. r. wyd. [1925], Bibl. Dzieł Wyborowych, 18 cm, s. 238, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
238 Radziszewski I. prof. – Statyka wykreślna [skrypt]. W. 1923, nakł. Komisji Wyd. Politechniki Warszawskiej, 25 cm, s. 438, opr. intr. tw. c. 20 zł.
239 Rodziewiczówna Marja – Czarny chleb. L. 1922, nakł. Wyd. Polskiego, 20 cm, s. 333 [ślady zalania], opr. intr. tw. c. 20 zł.
240 Rolewski Marcin ks. – Świątobliwa Królowa Polski Jadwiga. K. 1934, Wyd. o.o. Franciszkanów, 18,5 cm, s. 158, opr. oryg. brosz. c. 35 zł.
241 Romański Marek – Małżeństwo Neili Forster. Powieść. W. 1935, Wyd. S. Cukrowskiego, 19 cm, s. 227, opr. intr. tw. c. 20 zł.
242 Rościszewski Mieczysław – Zwyczaje towarzyskie. Podręcznik praktyczny dla pań i panów. L. 1928, S-ka nakł. Merkur, 23 cm, s. 171, opr. oryg. tw. c. 45 zł.
243 Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU. Seria III, T. 21, dział Nauki matematyczno-fizyczne. (Wiadomości o środkowopolskiej morenie czołowej). Kr. 1922, nakł. PAU, 26 cm, s. 42+tabl. 2, opr. oryg. z. c. 10 zł.
244 Sieroszewski Wacław – Na kresach lasów. Powieść. Kr. 1947, Cz, 20 cm, s. 238, opr. intr. tw. c. 15 zł.
245 Staronka Leszek – Sens istnienia. Przystępny zarys filozofii. Kr. 1925, Cz, 20 cm, s. 179, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
246 Sutherland Halliday – Ogniwa lat. Przekł. C. Wieniewska. W. 1936, Wyd. J. Przeworskiego, 22 cm, s. 372, opr. intr. tw. c. 20 zł.
247 Szemplińska Elżbieta – Warszawa w ogniu. W. br. r. wyd. [ok. 1943], nakł. Spłdz. Wyd. „Nowa Epoka”, 21 cm, s. 219, opr. intr. tw. c. 35 zł.
248 Trzeciak Stanisław ks. dr – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce. W. 1939, Druk. Braci Albertynów, [brak s. tytułowej]. 20 cm, s. 379, opr. oryg. brosz. c. 40 zł.
249 Vancura Władysław – Piekarz Jan Marhoul. W. 1927, nakł. Księg. F. Hoesicka, 19,5 cm, s. VIII+192, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
250 Voss John – Łodzią żaglową przez oceany. Przeł. T. Fonferko. W. 1933, Gł. Księg. Wojskowa, 20 cm, s. 343 + mapa, opr. intr. tw. c. 30 zł.
251 Wańkowicz Melchior – C.O.P. Ognisko siły – Centralny Okręg Przemysłowy. W. 1938, Tow. Wyd, „Rój”, 19,5 cm, s. 164, opr. oryg. brosz. c. 50 zł.
252 Wasylewski Stanisław – Na dworze króla Stasia. L. 1921, nakł. Wyd. Polskiego, 21 cm, s. 256, opr. oryg. brosz. [egz. do naprawy] c. 20 zł.
253 Weyers Taschenbuch der Kriegflotten XXXV Jahrgang 1941/42. Mit benutzung amtlicher quellen herausgegeben von Alexander Bredt kapitanleutnant d.R. Skizzen Erich Groner. Mit 1157 Schiffsbildern und Skizzen, 4 Farbigen Flaggentafeln und 1 Fitelbild. Munchen / Berlin 1941, J. F. Lehmanns Verlag, 17,5 cm, s. 483+XL, opr.oryg.tw.napr. c. 120 zł
254 Wiech (St. Wiechecki) – Syrena w sztywniaku. Egz. 1067. W. 1938, Tow. Wyd. „Rój”, 20 cm, s. 283, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
Posiadamy także w/w tytuł wyd. w 1944 w Nowym Yorku przez Roy Publishers (na okładce pieczątka „War Prisoners Aid. World’s Comittee YMCA – Genewa c. 45 zł
255 Wiech (St. Wiechecki) – Ja panu pokażę!. Egz. nr 2545. W. 1938, Tow. Wyd. „Rój”, 20 cm, s. 282, opr. intr. tw. c. 25 zł.
256 Wiktor Jan – Wierzby nad Sekwaną. Powieść. T. I. L. 1938, Książnica – Atlas, 21,5 cm, s. 280, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
257 Wyd. muzyczne (temat). Opr. oryg. brosz. c. 15 zł/egz.
 1. Konior Fr.: Kolędy i pastorałki polskie. Na skrzypce, organy lub fortepian oraz do śpiewu. Kr. 1943, Wyd. T. Gieszczykiewicz. 29 cm, s. 31
 2. Zaczarowany alfabet. 40 popularnych utworów w łatwym układzie na fortepian. Kr. br. r. wyd. [ok. 1947], Wyd. Z. Krasowski, 33 cm, s. 51
 3. Pieśni walki podziemnej. Z. II. Na głos z fortepianem. Kr. 1948, PWM, 30 cm, s. 11
 4. Rutkowski H. opr: Czerwone maki na Monte Cassino. Na fortepian, śpiew, lub akordeon. P. br. r. wyd. [1946], Pozn. S-ka Wyd., 30 cm, s. 4
 5. Serce w tornistrze. Marsz, slow-fox. W. 1945, GiW, 30,5 cm, s. 4
 6. Łukasiewicz St.: Baśń tęczowa. Tango. Kr. 1948, Wyd. „Polska Nuta”, 35 cm, s. 4
 7. Ciesielski E.: Pójdź! Pójdź! Pójdź! Tango. W. 1947, GiW, 33,5 cm, s. 4
258 Wyszyński Stefan ks. – Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy (pierwsze i jedyne wydanie). Włocławek 1946, Księg. Powszechna, 22 cm, s. 189, opr. oryg. brosz. c. 45 zł.
259 Zawada Jan opr. – Pełny podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanto (wg. uchwał Akademii Esperanckiej w Paryżu z r. 1929). Z gramatyką i objaśnieniami. W. br. r. wyd. [ok. 1930], nakł. Esperantystów w Polsce, 17,5 cm, s. XIV+94, opr,. oryg. tw. napr. c. 35 zł.
260 „Ziemia”. Organ Polskiego Tow. Krajoznawczego, Krajoznawczy Mies. Ilustr. R. XXIII: nr 1-12 z 1933 r. W., wyd. PTK. 28,5 cm, s. w nr 22-40, wszystkie nr. współoprawne, opr.intr.tw. c. 150 zł.
261 Zweig Stefan – Niecierpliwość serca. Powieść. Przeł. Z. Petersowa. W. 1939, Wyd. J.Przeworskiego. 20 cm, s. 401 (br. s. 17-18), opr. intr. tw. c. 20 zł.

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

262 Antonow A., Artamanow B., Korobkow B., Magidowicz E. – Czołg. W. 1957, Wyd. MON, 24,5 cm, s. 613, opr. oryg. tw. c. 100 zł.
263 Bandrowski W. – Opowieści dolno-śląskie o Liczyrzepie. Il. J. Witz. W. 1953, NK, 20 cm, s. 132, opr,oryg.brosz. c. 20 zł
264 Boras Zygmunt – Książęta piastowscy Śląska. K. 1987, Wyd. „Śląsk”, 21,5 cm, s. 462, opr. oryg. tw+obw. c. 25 zł.
265 Braker Ulrich – Żywot i prawdziwe przygody biednego człowieka z Tockenburga. Przeł. Zb. Fonferko. W. 1979, LSW, 20,5 cm, s. 237, opr. oryg. tw. + obw. c. 20 zł.
266 Broniewska Janina – Historia toczonego dziadka i malowanej babki. Il. M. Sołtyk. W. 1983, NK, 21 cm, s. 106, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
267 Burzyński Roman – Zaczynam dobrze fotografować. W. 1954, Filmowa Agencja Wyd., 20,5 cm, s. 223, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
268 Chotomska Wanda – Skrzydlate podwórko. Il. J. Heintze. W. 1988 NK, 16 cm, s. 16 [harmonijka] c. 10 zł.
269 Cooper James Fenimore. W. 1955-56, Iskry, 24,5 cm, opr.oryg.tw. c. 20 zł/egz.
Tropiciel śladów. Przeł. B. Zieliński, il. R. Owidzki. s. 380
Pionierowie. Przeł. T. Evert, il. S. Rozwadowski. s. 338
270 Czartoryski Michał – Na krańcu włoskiego buta. Kr. 1986, KAW. 20,5 cm, s. 123+16 nlb, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
271 Daszkiewicz Krystyna – Uprowadzenie morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki. P. 1990, Kantor Wyd. SAWW, 24 cm, s. 496, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
272 De Genlis Stephanie-Felicite – Pamiętniki. Przeł. W. Gilewski, wstęp S. Meller. W. 1985, Cz., 20 cm, s. 520, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
273 Dembowska Jadwiga, Wiśniewska-Żelichowska Maria – Geologia historyczna z paleontologią. Podręcznik do III i IV klasy technikum geologicznego. W. 1971, Wyd. Geologiczne, 22 cm, s. 393, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
274 De Valois Marguerite – Pamiętniki. Przeł. I. Dewitz. W. 1968, Cz., 20 cm, s. 169, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
275 Dzierżawin G.R. – Wodopad. Izbrannyje stichotworjenia. Moskwa 1966, Izdatielstwo „Dietskaja Literatura”, 22 cm, s. 127, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
276 Dmochowski Franciszek Salezy – Wspomnienia. Od 1806 do 1830 roku. Opr. i wstęp Z. Libera. W. 1959 PIW, 21,5 cm, s. 386, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
277 Duche Jean – Całe życie Marianny czyli historia Francji. Przeł. J. Więcławska, il. B. Butenko. W. 1975, NK. 20 cm, s. 230, opr.oryg.tw.+obw. c. 20 zł.
278 Fabry Philipp W. dr. – Der Hitler-Stalin Pakt 1939-1941. Ein Beitrag zur Methode sowjetischer Ausenpolitik. Darmstadt 1962, Fundus Verlag, 23,5 cm, s. 535, opr. oryg. tw. c. 40 zł.
279 Fethke Edmund i Jan1 – 1000 słów języka esperanto. Kurs międzynarodowego języka esperanto. W. 1963 Wyd. „Polonia”, 20,5 cm, s. 86, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
280 Ficowski Jerzy – Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie. W. 1986, LSW, 20 cm, s. 261, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
281 Gallwitz U. – Prochy i ładunki artyleryjskie. W. 1956, Wyd. MON, 21 cm, s. 231, opr. oryg. tw. c. 30 zł.
282 Garbaczewski Zbigniew – Szlak zamków piastowskich w Sudetach. Grodziec – Grodno. Przewodnik turystyczny. W. 1988, Wyd. PTTK „Kraj”, 20, 5 cm, s. 79+mapka, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
283 Garczyński Tadeusz – Mazowsze (Monografia krajoznawcza). W. 1954, SiT. 24 cm, s. 117, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
284 Ginko Tadeusz dr. med. – Album karykatur profesorów Śląskiej Akademii Medycznej im. L. Waryńskiego w Zabrzu-Rokitnicy z okazji 5-lecia Akademii. Zabrze 1953, nakł. ŚAM. 24 cm, kart 44, opr. oryg. tw. c. 100 zł.
285 Gołębiowski Zygmunt dr inż. – Przykłady obliczeń konstrukcji drewnianych. W. 1960, Arkady. 24,5 cm, s. 188, opr. oryg. tw. c. 25 zł.
286 Gorbaczow Michaił – Artykuły i przemówienia. W. 1986, KiW, 21 cm, s. 460, opr. oryg. tw. c. 10 zł.
287 Grabowski Mirosław red. – Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane. Przekł. E. Siemaszkiewicz, wstęp W. A. Serczyk. W. 1990, Iskry, 20,5 cm, s. 229, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
288 Grzelak Włodzimierz, Rządca Piotr – Drużyna i ja. Podręcznik drużynowego drużyny harcerskiej w szkole podstawowej. W. 1970, Wyd. Harcerskie, 21 cm, s. 307, opr. intr. tw. c. 15 zł.
289 Helbrecht Józef mgr inż. – Liny i łańcuchy. W. 1965, Wyd. Związkowe CRZZ, 20,5 cm, s. 85, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
290 Helsztyński Stanisław – Kronika Maura. Wielkość i upadek Piotra Włostowica. Il. J. Miller. W. 1985, NK, 21 cm, s. 141, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
291 Heyck Hartwig dr. - Bóle głowy. W. 1960, PZWL, 20,5 cm, s. 299, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
292 Hollender Tadeusz – Liryka i satyra. Kr. 1963, WL, 20,5 cm, s. 234, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
293 Jachontowa M. – Okręty wychodzą na morze. W. 1952, Wyd. MON. 21,5 cm, s. 457, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
294 Jankowski Kazimierz – Nasz polski kanarek. Jego pochodzenie i hodowla. W. 1961, Zakł Wyd. CRS, 21 cm, s. 81, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
294 Kaczmarek Kazimierz – Czwarta pancerna. Z dziejów 4 Brygady Pancernej. [Zawiera obsadę personalną stanowisk oficerskich 1944-1945 oraz listy poległych, zaginionych i odznaczonych]. W. 1970, Wyd. MON, 20 cm, s. 485, opr. oryg. tw. + obw. c. 25 zł.
295 Karrer Paul – Chemia organiczna. Tom I cz. I. W. 1951, PWT. 24 cm, s. 207, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
296 Kolejnictwo (temat). 21 cm, opr. oryg. tw., c. 30 zł./egz.
 1. Kocepup Edmund inż. Eksploatacja taboru kolejowego. Podręcznik dla kl. IV i V technikum kolejowego. W. 1961, WkiŁ, s. 313+wzory dokumentów, s. 36
 2. Praca zbiorowa – Vademecum maszynisty spalinowych i elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Cz. I: Wyciągi z przepisów i instrukcji dotyczące pracy drużyn trakcyjnych. K. 1968, wyd. Śląska DOKP, s. 340
297 Korboński Stefan – Między młotem a kowadłem. W 30 rocznicę wkroczenia Gestapo i NKWD na ziemie polskie. W. 1990 Wyd. Delikon, 21 cm, s. 148, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
298 Korohoda J. dr – Ziemniaki wczesne. W. 1951, PWRiL, 21 cm, s. 49, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
299 Kortyka Stanisław R. – Mieczysław Hoffman 1915-1972. Wr. 1978, Muzeum Narodowe, 24 cm, s. 16 nlb., opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
300 Kossak Zofia, Szatkowski Zygmunt – Troja Północy (Zarys historii Słowian Zachodnich). W. 1960, PAX, 24 cm, s. 392, opr. oryg. tw. c. 45 zł.
301 Kozakiewicz Stefan red. – Słownik terminologiczny sztuk pięknych. W. 1969, PWN, 25 cm, s. 395, opr. oryg. tw. + obw. c. 80 zł.
302 Kozłowski Eligiusz opr. – Zapomniane wspomnienia (dot. powstania styczniowego) W. 1981, PAX, 20 cm, s. 501, opr. oryg. tw + obw. c. 25 zł.
303 Krasicki Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Il. A. Uniechowski. W. 1985, KAW. 28,5 cm, s. 78, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
304 Krąpiec Mieczysław OP – Realizm ludzkiego poznania. P. 1959, Pallotinum, 24,5 cm, s. 652, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
305 Kudliński Tadeusz – Maska i oblicze teatru... Zarys wiadomości o teatrze. W. 1963, NK, 20 cm, s. 346, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
306 Kuzniecow J. zebr. – The Hermitage. Western European painting. Leningrad 1980, Aurora Art. Publishers, 18 cm, s. 194 (il. 165) opr. oryg. tw. c. 15 zł.
307 Lach-Szyrma Krystyn – Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820-1824 odbytej. W. 1981, PIW, 21 cm, s. 622, opr. oryg. tw + obw. c. 15 zł.
308 Leszczyńska Zofia – Kronika obozu na Majdanku. Lublin 1980, Wyd. Lubelskie. 20 cm, s. 350+16 nlb,, opr. oryg. brosz + obw. c. 25 zł.
309 Łossowski Piotr – Żołnierze minionych lat. W. 1969, Wyd. MON, 20 cm, s. 417, opr.oryg.tw.+obw. c. 30 zł.
310 Majer Stanisław – Pobieranie próbek materiału siewnego. W. 1968, PWRiL, 17 cm, s. 109, opr. oryg. brosz c. 10 zł.
311 Mańko Włodzimierz – „Wilki” pod Kielcami. W. 1982, Cz, 20 cm, s. 222+8 nlb., opr. oryg. brosz. c. 25 zł
312 Markow Gieorgij – Syberia. Przeł. W. Wojtygs-Zagórska. W. 1976, KiW, 21 cm, s. 573, opr. oryg. brosz. c. 15 zł
313 Markowska Wanda, Milska Anna opr. – Pańczatantra czyli mądrości Indii ksiąg pięcioro. W. 1984, PIW, 20,5 cm, s. 246, opr. oryg. brosz + obw. c. 15 zł.
314 Maszkin N. A. – Historia starożytnego Rzymu. W. 1955, KiW, 24 cm, s. 853, opr. oryg. tw. c. 10 zł.
315 Miesiacew P., Liwszyc P. – Kurs radiotechniki. Pasobie dla studientow pedagogiczeskich institutow. Moskwa 1960, Gosud. Uczebno-Pedagogiczeskoje Izd., 23 cm, s. 241, opr. oryg. tw. c. 10 zł.
316 Migdał Stefan – Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej. Zarys działalności i ideologii. K. 1961, Wyd. „Śląsk”, 25 cm, s. 291, opr. oryg. brosz. c. 30 zł.
317 Nadolski Andrzej – Polish arms. Side-arms. Tekst i opisy w jęz. angielskim. Wr. 1974, Oss., 19 cm, s. 59+il. 235, opr. oryg. tw + obw. c. 35 zł.
318 Niebojewski Jerzy – Prace ręczne z drewna w szkole ogólnokształcącej. W. 1967, PZWS, 24 cm, s. 201, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
319 Norwid Cyprian – Do Najświętszej Panny Marji litanja. London 1962, Waterlow & Sons Limited, 25 cm, s. 46, opr. oryg. brosz. c. 40 zł.
320 Obłąk Jan bp – Katedra we Fromborku. Olsztyn 1969, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, 24 cm, s. 31+195 nlb.[il.], opr. oryg. tw. + obw. c. 20 zł.
321 Oczeretin W. – Jam twój Ojczyzno. W. 1952, Wyd. MON, 21,5 cm, s. 339, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
322 Orzepowski Stanisław dr inż. – Fotografia podwodna. W. 1975, WNT, 24 cm, s. 202+16 nlb., opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
323 Ostrowski Mikołaj – Jak hartowała się stal. W. 1952, Wyd. MON, 21,5 cm, s. 438, opr. oryg. brosz c. 10 zł.
324 Pankhurst Sylvia – Z kraju królowej Saby. [seria „Ceram”). Przeł. W. Hensel. W. 1977, PIW, 23 cm, s. 252, opr. oryg. tw. + obw. c. 15 zł.
325 Potocki Jan – Rękopis znaleziony w Saragossie. Opr., posłowie i przypisy L. Kukulski. W. 1965, Cz., 28,5 cm, s. 773, opr. oryg. tw. + obw. c. 20 zł.
326 Pruszyński Ksawery – Wybór pism publicystycznych. W 2 tomach. Kr. 1966, WL, 19,5 cm, s. t. I – XXXII+479, t. II – 615, opr. oryg. brosz + obw. c. 25 zł.
327 Przyborowski Walery – Szwedzi w Warszawie. Il. A. Siemaszko. W. 1951, nakł. GiW. 17,5 cm, s. 303, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
328 Rahner Karl, Vorgrimler Herbert – Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Wstęp ks. prof. A. Skowronek. W. 1987 PAX. 24 cm, s. XXV+575, opr.oryg.tw+obw. c. 20 zł.
329 Rajczak Feliks red. – Miasto nad Grabią. Łask 1422-1982. Łask 1982, wyd. Tow. Przyj. Łasku, 21,5 cm, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
330 Riciotti Giuseppe – Dzieje Izraela. Słowo wstępne ks. Cz. Jakubiec. W. 1956, PAX, 24,5 cm, s. 875+map 5, opr. oryg. tw + obw. c. 45 zł.
331 Sawieljew L. - Zdobycie Pałacu Zimowego. W. 1951, NK, 21 cm, s. 61, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
332 Skierski Zenon – Barwa świata. Opowieść. W. 1954, LSW, 21 cm, s. 241, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
333 Stawiński Jerzy S. – Godzina „W”. Węgrzy. Kanał. W. 1957, PIW, 18 cm, s. 164, opr. oryg. brosz. + obw. c. 15 zł.
334 Stebnicka E. doc. – Wady drewna. PN-66/D-01000. W. 1968, Wyd. Normalizacyjne, 20,5 cm, s. 59+38 il., opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
335 Szeliński Piotr, Jankowski Piotr, Drzewiecki Andrzej – Mieszkać inaczej. W. 1984, Wyd. „Watra”, 21,5 cm, s. 191, opr. oryg. tw. c. 20 zł.
336 Szklarski Alfred – Sobowtór profesora Rawy. K. 1968 Wyd. Śląsk, 16,5 cm, s. 237, opr. oryg. brosz c. 15 zł.
337 Sztaba Wojciech – Stanisław Ignacy Witkiewicz. Zaginione obrazy i rysunki sprzed roku 1914 według oryginalnych fotografii ze zbiorów Konstantego Puzyny. W. 1985, WiF, 31 cm, s. 17+il. 108, opr. oryg. tw. + obw. c. 30 zł.
338 Sztaudynger Jan Izydor – Krakowskie piórka i inne wiersze. Ilustr. Br. Kurdziel. Kr. 1972, WL, 19,5 cm, s. 118, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
339 Ślaska Ewa Maria – Dochodzenie (Tom 411 „Biblioteki Kultury”). Paryż 1985, Inst. Literacki. 21,5 cm, s. 126, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
340 Trevor-Roper H.R. – The last days of Hitler. London 1956, Macmillan & Co. Ltd., 19,5 cm, s. LXII + 283, opr. zniszczona (zach. obwoluta) c. 40 zł.
341 Turgieniew Iwan – Zapiski myśliwego. Przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski. W. 1966, PIW, 20,5 cm, s. 406, opr. intr. tw. c. 15 zł.
342 Tuwim Julian – Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. W. 1959, Cz. 21,5 cm, s. 354, opr. oryg. tw. c. 65 zł.
343 Tuwim Julian zebr. – Polska nowela fantastyczna. W 2 tomach. Kr. 1976, WL. 19 cm, s. t. I – 242, t. II – 295, opr. oryg. tw. c. 30 zł.
344 Undset Sigrid – Legendy o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu. Przekł. B. Hłasko, drzeworyty M. Hiszpańska-Neumann. W. 1957, PAX, 30 cm, s. 231, opr. oryg. tw. c. 25 zł.
345 Walewski A. inż. – Drabiny. Wskazówki bezpieczeństwa i higieny pracy. W. 1951, Zakł. Wyd. Min. Pracy i Opieki Społ., 21 cm, s. 94, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
346 Warszawa naszych dni [album zdjęć]. W. 1954, wyd. Społ. Komitet Frontu Nar., 16 cm, s. 142, opr. oryg. brosz c. 20 zł
347 Ważny Jerzy dr inż. – Oznaczanie grzybów domowych. Przewodnik (dot. grzybów niszczących drewno]. W. 1963 Arkady, 25 cm, s. 23 + plansz kol. 22, opr. oryg. tw. c. 30 zł.
348 Wójcik Teofil – Rozważania o współczesnym natarciu. W. 1987, Wyd. MON, 20,5 cm, s. 262, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
349 Zieliński Jan – Żołnierz nie odszedł bez walki... K. 1981 Wyd. Śląsk, 20,5 cm, s. 310, opr. oryg. brosz + obw. c. 30 zł.
350 Zieliński Zygmunt – Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. 1775-1978. W. 1983, PAX, 21 cm, s. 670, opr. oryg. tw. + obw. c. 20 zł.
351 Zin Wiktor – Piórkiem i węglem.
 1. Piękno potężne. s. 152
 2. Piękno utracone. s. 128
W. 1974-74, Arkady, 22,5 cm, opr. oryg. tw. c. 25 zł./egz.
352 Złotnictwo (temat) c. 30 zł./egz.
 1. Gradowski Michał – Dawne złotnictwo. Technika i terminologia. W. 1984, PWN, 24 cm, s. 158, opr. oryg. brosz.
 2. Knobloch Mieczysław – Złotnictwo. W. 1977, WNT, 20 cm, s. 158, opr. oryg. brosz.
 3. Samek Jan – Polskie złotnictwo. (z serii: Polskie rzemiosło i polski przemysł). Wr. 1988, Oss., s. 316 + il. 253, opr. oryg. tw. + obw.
 4. Urbaniak Roman – Mały poradnik jubilera. Wr. 1977, Wyd. Woj. Przeds. Handlu Wewn., 21 cm, s. 89, opr. oryg. tw.
353 Zych Maurycy – Słowo o bandosie. Reprint wyd. z 1908 w Krakowie. W. 1984, WAiF, 21 cm, s. 27, opr. oryg. brosz. c. 10 zł.
354 Żabiński Jan – Z psychologii zwierząt. Ilustr. M. Berezowska. W. 1956 PZWS, 21,5 cm, s. 166, opr. oryg. tw. c. 25 zł.
355 Żabiński Zbigniew – Systemy pieniężne na Ziemiach Polskich. Wr. 1981, Oss., 24 cm, s. 258, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
356 "Żołnierz Polski". Wojskowe Pismo Literacko-Społeczne. Nr 1-31 z 1957. W., Wyd. „Czasopisma Wojskowe”, 37 cm, s. w nr. 22, współopr., opr. intr. tw. c. 70 zł.

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYD. PO 1990 r.

357 Abramski Jerzy – Encyklopedia Zawiercia. 100 lat miasta Zawiercia 1915-2015. W 3 tomach. Cieszyn 2015-16, Wyd. Logos Press, 21 cm, s. t. I – 381, t, II – 336, t. III – 416, opr. oryg. tw. c. 75 zł./kpl.
358 Anzulewicz Piotr ks. opr. – Radiowe odpowiedzi wygłoszone przez o.Korneliana Dende, franciszkanina. Buffalo, NY 1992, Father Justin Rosary Hour, 22 cm, s. 280, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
359 Bar-Zohar Michael, Nissim Misha – Mossad. Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb. P. 2012 „Rebis”, 23,5 cm, s. 384, opr. oryg. tw. + obw. c. 20 zł.
360 Battek Marek J., Szczepankiewicz-Battek Joanna – Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Śląsk, Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska, Warmia i Mazury. Wr. 2007, „Silesia”, 25 cm, s. 360, opr. oryg. brosz. c. 50 zł.
361 Bechyne-Henkiel Ewa – Maniewicze dwoma sercami malowane. [odręczna dedykacja autorki dla czytelnika]. Cz-wa 2010/2011, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, 21 cm, s. 126, opr. oryg. brosz. c. 20 zł.
362 Bilski Ryszard – Wielki post w osiemnastym batalionie. Bałkany na przełomie dwóch tysiącleci. [reportaż]. Sejny 2001 „Pogranicze”, 25 cm, s, 334 + 48 nlb., opr. oryg. tw. c. 20 zł
363 Biuletyn Informacyjny nr 20. Wyd. specjalne z 1999 r. K. 1999, Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddz. Katowice, 30 cm, s. 22, opr. oryg. brosz c. 10 zł.
364 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Miesięcznik
- Nr 3, 5, 10, 11 z 2001 r.
- Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 z 2002 r.
- Nr ½ z 2007 r.
W, Wyd. IPN, 24 cm, s. 72-84 w nr., opr. oryg. brosz. c. 10 zł / nr
365 Czechow Antoni – Dama z pieskiem. Opowiadania. Kr. 1994 WL, 19,5 cm, s. 245, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
366 Czenstochowiana
 1. Zimoch-Piaskowska Izabela – Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945-1989. Cz-wa 2016, Wyd. AJD, 25 cm, s. 523, opr. oryg. tw. c. 25 zł
 2. Laberschek Jacek – Częstochowa i jej okolice w średniowieczu. Kr. 2006, Tow. Nauk. Societas Vistulana, 24,5 cm, s. 233, opr. oryg. tw. c. 40 zł.
 3. Praca zbiorowa - Częstochowskie Teki Historyczne. Rocznik. T. VII. Cz-wa 2017, Wyd. PTH – Oddział Cz-wa. 24,5 cm, s. 249, opr. oryg. brosz. c. 30 zł
 4. Snoch Bogdan, Podobiński Stanisław – Encyklopedyczny słownik regionu częstochowskiego. W 2 tomach. Cz-wa 2000-01, Wyd. WSP, 23,5 cm, s. t. I – 172, t. II – 119, opr. oryg. brosz. c. 50 zł
 5. Gąsiorski Aleksander – 50 lat Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Częstochowie 1951-2001. Cz-wa 2001, Wyd. PCz, 25 cm, s. 342 + 22 nlb, opr. oryg. tw. c. 15 zł
 6. Gąsiorski Aleksander – Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Oddział w Częstochowie. Historia oddziału banku na tle instytucji finansowych regionu. Cz-wa 1997, Wyd. PCz., 24 cm, s. 349, opr. oryg. brosz. c. 30 zł
 7. Kartki z historii Kłobucka. Kłobuck 1995, Tow. Przyj. Kłobucka, 21 cm, s. 128, opr. oryg. brosz c. 15 zł
  Posiadamy także II wydanie poszerzone z r. 2007
 8. Talar Zuzanna – Henryk Talar i Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie lata 1994-1997. Cz-wa 2017, Wyd. Muzeum Cz-wskie, 24 cm, s. 230, opr. oryg. brosz. c. 30 zł.
 9. Winiarek Roman – Pamiątki kościuszkowskie na Ziemi Częstochowskiej. Śladami pierwszego naczelnika Polaków. Cz-wa, br. r. wyd. [1995], nakł. Autora, 20 cm, s. 79, opr. oryg. brosz. c. 15 zł
 10. Zembik Andrzej red. – Częstochowa to dobre miasto, Cz-wa br. r. wyd. [ok. 2005], wyd. UM, Teka, 30,5 cm, s. 8 + k. 12 [reprodukcje obrazów, litografii, rysunków] c. 10 zł
 11. Jasna Góra w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. Teka z reprodukcjami litografii, rysunków, drzeworytów, obrazów. Cz-wa, br. r. wyd. [ok. 2005], Muzeum Częst., 30,5 cm, s, 8 [tekst] + k.il. 12 c. 10 zł.
367 Davies Norman – Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Przekł. A. Pawelec. (na s. tytułowej odręczny podpis autora). Kr. 2002, Wyd. Znak, 20,5 cm, s. 300+mapa, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
368 Davies Norman – Serce Europy. Krótka historia Polski. Londyn 1995, „Aneks”, 20 cm, s. 414, opr. oryg. brosz. c. 25 zł.
369 Delorme Philippe – Królowe skandalistki. Okrutne, występne, lubieżne. Przeł. J. Józefowicz-Pacuła. W. 2008, Bauer-Weltbild Media Sp. Z o.o., 19,5 cm, s. 271, opr. oryg. tw. c. 15 zł
370 Dębowski Eugeniusz – W okowach tajgi. Pamiętnik zesłańca. (na s. tytułowej dedykacja autora dla czytelnika). Kielce 1992, nakł. Autora, 23,5 cm, s. 147, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.
371 Doliwa-Klepacki Zbigniew M. – Encyklopedia organizacji międzynarodowych. 2 tomy w 1 vol. W. 1997, Wydawnictwo 69, 29 cm, s. 321+628, opr. oryg. tw., c. 15 zł.
372 Domosławski Artur. - Kapuściński non-fiction. W. 2010, „Świat Książki”, 23,5 cm, s. 605, opr. oryg. tw. + obw. c. 20 zł.
373 Duława Michał – Lekkoatletyka. Historia – zasady – trening. Bielsko-Biała 2011, „Dragon”, 29 cm, s. 48, opr. oryg. tw. c. 15 zł.
374 Dziadek do orzechów. (katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Kwidzyne). Malbork 1994, wyd. Muzeum, 16 cm, s. 75 + 30 nlb, opr. oryg. brosz. c. 15 zł.

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejna ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5 – 25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł., jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszt ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wysyłamy za pobraniem pocztowym lub wpłacamy na konto 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis, dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną (w związku z licznymi błędami adresów e-m@ilowych prosimy o podawanie aktualnych)